Presentació

L’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya i el Parlament de Catalunya convoquen el Premi Conviure, destinat a premiar el millor treball elaborat en el marc dels tallers que ofereix l’Aula Parlament als alumnes de centres de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius. Poden optar a aquest premi els centres d’ensenyament no universitaris de Catalunya, públics o privats, que hagin participat en qualsevol dels tallers de l’Aula Parlament fins al març del 2018. El premi es regeix per les bases següents:

Bases

1

El premi s’atorga als millors projectes de llei elaborats, com a treballs a l’aula del centre, pels alumnes que han participat en algun dels tallers de l’Aula Parlament. Els tallers organitzats per l’Aula Parlament consisteixen en simulacions parlamentàries en què els alumnes actuen com a diputats i han d’escollir un govern. Un cop l’han format, han d’acordar els continguts per a una futura llei, a partir d’un dels punts del programa del pacte de govern a què han arribat. Es proposa que, un cop finalitzat el taller, a l’aula del centre continuïn treballant aquests continguts i elaborin un projecte de llei. Aquest projecte de llei serà l’objecte de concurs en aquest premi.

2

El premi s’atorga al millor projecte de llei de cada una de les tres categories següents:

a) Educació primària (5è i 6è).
b) Educació secundària (3r i 4t).
c) Batxillerat i cicles formatius.

3

Els serveis educatius del Parlament seleccionaran cinc treballs finalistes per a cada una de les tres categories, d’entre els quals el jurat escollirà el guanyador. El veredicte del jurat és inapel·lable.

4

Els cinc finalistes de cada categoria participaran en una simulació parlamentària, que es farà al Saló de Sessions del Parlament, en la qual es recrearà una sessió plenària i es debatrà el projecte de llei premiat.

5

El jurat valorarà que el contingut del projecte de llei contribueixi a reforçar els valors democràtics de diàleg, convivència i solidaritat, i també que sigui innovador o ompli un buit jurídic.

6

L’import del premi és de 1.000 € per al guanyador de cada una de les tres categories. Si escau, el jurat pot declarar el premi desert.

7

Els integrants del jurat són escollits per la Junta de l’Associació d’Antics Diputats d’entre els membres de l’associació i personalitats reconegudes de l’àmbit pedagògic.

8

En aquesta convocatòria, poden optar al premi els centres educatius que hagin participat en els tallers de l’Aula Parlament fins al març del 2018. Els centres que hi hagin participat amb posterioritat entraran a la convocatòria següent.

9

Per a participar en el concurs s’ha de fer arribar el projecte de llei treballat a l’aula, per correu electrònic, a l’adreça aulaparlament@parlament.cat, abans del març de 2018, incloent-hi també les dades següents:

a) El nom, l’adreça i el telèfon del centre.
b) El contingut i el desenvolupament del projecte de llei.
c) La data del taller en què es va participar.
d) L’edat i el nivell dels alumnes participants.
e) Els noms del director/a del centre i del tutor/a del projecte.

10

La simulació parlamentària en què es debatrà el projecte de llei premiat es farà al Saló de Sessions del Parlament i serà presidida per la presidenta del Parlament o per un membre de la Mesa en qui delegui. La simulació podrà ser transcrita i publicada.

11

La participació en el premi implica que se n’accepten les bases. En el cas que sorgeixi alguna qüestió no prevista per les bases, el jurat la resoldrà de manera objectiva i d’acord amb el seu criteri.