Loading...
Transparència
El Portal de la Transparència dóna compliment als principis i les obligacions de transparència regulats per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Registre de grups d’interès
Els grups d’interès, també coneguts com a lobbies, són organitzacions i entitats que influeixen en l’elaboració de les lleis o en altres funcions parlamentàries.
Bústies del Parlament
El servei d’atenció de consultes dels ciutadans és un canal d’atenció a les consultes relacionades amb les funcions del Parlament.
Participació
Eines de participació.
Dret d’accés a la informació
Espai per a l’exercici del dret d’accés a la informació.
Escó 136
Materials adreçats als participants en els tallers, cursos i altres activitats.